پوش فیت سایلنت پلی ران

پوش طفیت سایلنت پلی ران

پوش فیت سايلنت پلی ران پوش فيت سايلنت پلی ران در سیستم های فاضلاب ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اتصالات پوش فیت True Silent اتصالات پوش فیت صداهای ایجاد شده در اثر عبور جریان را جذب و در نتیجه آسایش بیشتری را برای ساکنین در ساختمان فراهم می سازد. اتصالات پوش فیت پلی ران

ادامه مطلب